Jan Sture Skouen


Jan Sture Skouen tilsatt som professor II i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Han har tidligere vært tilsatt i 20% stilling som professor II i medisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har vedtatt å tilsette Jan Sture Skouen i ny åremålsperiode på fem år som professor II (20 %)  i fysikalsk medisin og rehabilitering fra og med 1.januar 2016 til og med 31.desember 2020. Bistillinga er knyttet til hovedstilling i Helse Bergen ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har vedtatt å legge til undertittel fysikalsk medisin og rehabilitering i Skouen sin professor II-tittel.