Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Jan Sture Skouen


Jan Sture Skouen tilsatt som professor II i fysikalsk medisin og rehabilitering.
18. desember 2015

Han har tidligere vært tilsatt i 20% stilling som professor II i medisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har vedtatt å tilsette Jan Sture Skouen i ny åremålsperiode på fem år som professor II (20 %)  i fysikalsk medisin og rehabilitering fra og med 1.januar 2016 til og med 31.desember 2020. Bistillinga er knyttet til hovedstilling i Helse Bergen ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har vedtatt å legge til undertittel fysikalsk medisin og rehabilitering i Skouen sin professor II-tittel.