Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Kommentarer til nye White Book?


Utkast til ny versjon av Whitebook er klart, og det bes om tilbakemelding innen 20.02.
14. februar 2017

Siste mulighet for å kommentere på siste utkast til ny White Book!

Bes om tilbakemlding innen 20.02.17. 

Utkast til tredje versjon av white book finnes  ved å følge lenken: 

https://www.dropbox.com/sh/rp6ezkukgwl3hpj/AACKkAxr6tkQCA0X9-L5AVopa?dl=0

 

 

Kommentarer sendes: Ingebjorg.Irgens@sunnaas.no