Kommentarer til nye White Book?


Utkast til ny versjon av Whitebook er klart, og det bes om tilbakemelding innen 20.02.

Siste mulighet for å kommentere på siste utkast til ny White Book!

Bes om tilbakemlding innen 20.02.17. 

Utkast til tredje versjon av white book finnes  ved å følge lenken: 

https://www.dropbox.com/sh/rp6ezkukgwl3hpj/AACKkAxr6tkQCA0X9-L5AVopa?dl=0

 

 

Kommentarer sendes: Ingebjorg.Irgens@sunnaas.no