Ny lærebok

Boken "Når plager blir sykdom" av Peer H. Staff og Hans Nordahl er nå utgitt i 2. utgave.
naar_plager_blir_sykdom

For mer informasjon om boken se Cappelen Damm Høyskoleforlaget.