Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten

Rapporten er nå tilgjengelig på Riksrevisjonens nettsider.
23. mars 2012
riksrevisjonen

Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten:

http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/rehabilitering.aspx