Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten

Rapporten er nå tilgjengelig på Riksrevisjonens nettsider.
riksrevisjonen

Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten:

http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/rehabilitering.aspx