Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken


Arrangerer tre spennende seminarer i 2016
14. mars 2016

Tirsdag 05. april

Fagseminar (halv dag) – METODER FOR LIVSSTILSENDRING

Vegard Nilsen skal fortelle om sin Ph.d. forskning på helserelatert livskvalitet og endring av livsstil, og metoder for hvordan livsstilsendringer kan påvirke livskvaliteten.

-          Relevant for blant annet allmennleger og leger som jobber med rehabilitering

 Arr: Sørlandets rehabiliteringssenter i samarbeid med Evjeklinikken

Mer info.: www.sorlandets-rehab.no

 

Torsdag 09. juni

Fagseminar – KREFTREHABILITERING

Diverse foredragsholdere fokuserer på relevante temaer (senskader, fatigue, trening, seksualitet og samliv mm) for å få pasienter med kreftsykdom tilbake til et aktivt liv

-          Relevant for allmennleger, fagpersoner som jobber med kreftsykdom og leger som jobber med rehabilitering

Det er søkt om tellende kurstimer (valgfritt kurs for LIS og som etterutdanningskurs)

Mer info.: www.sorlandets-rehab.no

 

15.- 16. september

1. nasjonale konferansen om UTEREHABILITERING

Sted: Scandic Bystranda Kristiansand

Arr: Sørlandets rehabiliteringssenter i samarbeid med Sørlandet sykehus HF

Se www.uterehabilitering.no (siden åpnes ila mars 2016)

Det søkes om tellende timer i fysikalsk medisin og rehabilitering (valgfritt kurs for LIS og som etterutdanningskurs)