Videreutdanning i Kognitiv terapi i Fysikalsk medisin og rehabilitering


Oppstart høsten 2016. Programmet er klart.

Kursanvarlig: Ingar Heier overlege ved Kysthospitalet i Stavern, mailto:ingahe@siv.no

Påmelding på: http://www.kognitiv.no/utdanning/vare-videreutdanninger/kognitiv-terapi-i-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/

Program:

Samling 1

Generell innføring i kognitiv terapi rettet mot angst og depresjon

22.-23. september 2016

Sverre Urnes Johnson

 

Samling 2

Kognitiv terapi ved sammensatte lidelser. Implementering av kognitiv terapi i fysikalsk medisin og rehabilitering

17.-18. november 2016

Peer Staff

 

Samling 3

Kognitiv terapi ved personlighetsforstyrrelser og kasusformulering som grunnlag for intervensjoner

8.-9. februar 2017 (onsd-torsd)

Hans Nordahl

 

Samling 4

Kognitiv terapi ved helseangst og psykosomatiske lidelser

9.-10. mars 2017

Ingvard Wilhelmsen

 

Samling 5

Kognitiv terapi ved kroniske smerter og ryggplager

20.-21. april 2017

Tore Stiles

 

Samling 6

Fysisk aktivitet og psykisk helse. Oppsummering og eksamen

1.-2. juni 2017

Egil Martinsen