Norsk forening for geriatri

Fag

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Institusjoner som har vært inaktive 3 år eller mer, kan ikke lenger gi tellende tjeneste. Regodkjenning må søkes via regionalt helseforetak til Helsedirektoratet.

Se for øvrig ”Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger”. Godkjenningen er avhengig av at det er over¬lege med vedkommende spesialitet i fulltids stilling ved samme enhet som lege i spesialisering.

Sørlandet sykehus, Kristiansand- Godkjent frem til 1.1.2001 - endelig godkjent 21.04.2005
Løvåsen sykehjem - Tjenesten teller for inntil  1/2 år 
Storetveit sykehjem - Tjenesten teller for inntil  1/2 år 
Volda sjukehus - Tjenesten teller for inntil 1 år