Norsk forening for geriatri

Fag

Tester og registreringsskjemaer

Her finnes et utvalg av de mest sentrale tester og skåringer til bruk i daglig geriatrisk praksis, samt skjemaer for strukturert klinisk vurdering. Skjemaene er i pdf eller word.

Alfabetisk oversikt: