Geriatrisk høstmøte

Hei alle medlemmer! Det er nå tid for å melde seg på høstmøtet vårt, som arrangeres torsdag 26.oktober, i Legenes Hus. Dette er et viktig møtepunkt for det geriatriske fagmiljøet!

Vi håper på minst like mange deltagere som i fjor, og gjerne enda flere. Programmet er variert og faglig spennende, se lenkene til programmet og påmelding under.

Etter høstmøtet er det årsmøte, hvor vi også håper på god deltagelse.

Deretter inviterer vi, tradisjonen tro, til middag, som dekkes av foreningen.

Vi minner om at vi også i år ønsker kasuistikker, denne gang kan både LISer og overleger sende inn aktuelle kasuistikker, hvor den beste blir premiert.

Håper vi sees 26.oktober!