Norsk forening for geriatri

Kongresser i geriatri

Den fjerde norske kongressen i geriatri, mai 2011

Følgende faglige innlegg ble holdt: