Velkommen til kurs om legemiddelbruk 18.-19. oktober 2023

Dette kurset om legemiddelbruk er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger, men er også relevant for LIS i geriatri. Det er arrangert flere ganger tidligere, og har fått svært god evaluering.

Men vi erfarer at mange leger i målgruppen aldri får vite om det, fordi Nasjonalt senter for aldring og helse nok ikke er det stedet leger flest søker etter relevante kurs. Derfor må vi supplere med "jungeltelegrafen"!

Informasjon om dette kurset har blitt sendt ut til Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk forening for geriatri, samt til noen utvalgte fastleger og sykehjemsleger som jeg har adressen til. Jeg håper dere kan spre dette videre til relevante mottakere!