Norsk forening for geriatri

2018

Hold av onsdag 16. oktober 2019

Årets høstmøte finner sted denne datoen. Møtet blir på Thon Conference i Universitetsgaten 26.
8. januar 2019