Norsk forening for geriatri

2020

Informasjonsbrosjyrer om Covid til fremmedspråklige

Aldring og Helse vil nå eldre innvandrere med anbefalinger om smittevern mot koronaviruset. Brosjyrene er utarbeidet av Nasjonalforeningen for folkehelsen.
13. januar 2021

Kontakperson er prosjektleder Rita Veum, Aldring og Helse, tlf 91822297.