Informasjonsbrosjyrer om Covid til fremmedspråklige

Aldring og Helse vil nå eldre innvandrere med anbefalinger om smittevern mot koronaviruset. Brosjyrene er utarbeidet av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Kontakperson er prosjektleder Rita Veum, Aldring og Helse, tlf 91822297.