2020

13. januar 2021

Informasjonsbrosjyrer om Covid til fremmedspråklige

Aldring og Helse vil nå eldre innvandrere med anbefalinger om smittevern mot koronaviruset. Brosjyrene er utarbeidet av Nasjonalforeningen for folkehelsen.
12. oktober 2020

Digitalt årsmøte tirsdag 13.10 kl. 12.00-12.45

Årsmøtet foregår på Zoom via GerIT.
29. september 2020

NKG 25 Nordic Gerontology Congress i Reykjavik, Island i 2021

09. mai 2020

Nyhetsbrev fra GeroNord

Få siste nytt om forskning, utviklingsarbeid og utdanning innen eldres helse i Norden.
08. mai 2020

EuGMS e-Congress, 7-9. oktober 2020

17. april 2020

Artikkel om geriatri i Tidsskriftet: Bedre planlegging for de eldste

07. april 2020

Nyhetsbrev fra Norsk forening for palliativ medisin

Corona (Covid 19) er over oss og kjem til å gje alle både problem og utfordringar. Me må rekna med at det vert pasientar som treng palliative tenester både på sjukehus, sjukeheimar og i heimar.
22. januar 2020

Invitasjon til kurs: Preoperativ optimalisering av eldre pasienter

Tid og sted: Oslo, Thon Hotell Vika Atrium den 18. mars 2020. Påmeldingsfrist er 9. februar 2020.