Invitasjon til kurs: Preoperativ optimalisering av eldre pasienter

Tid og sted: Oslo, Thon Hotell Vika Atrium den 18. mars 2020. Påmeldingsfrist er 9. februar 2020.