Norsk forening for geriatri

2020

Nyhetsbrev fra Norsk forening for palliativ medisin

Corona (Covid 19) er over oss og kjem til å gje alle både problem og utfordringar. Me må rekna med at det vert pasientar som treng palliative tenester både på sjukehus, sjukeheimar og i heimar.
7. april 2020