Agenda for årsmøtet 2019

Velkommen til vårt årsmøte 16. oktober inkludert tapas etterpå. Adresse: Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo. Tid 17-19.00 på møterom Nansen. Tapas: 19-23.00 på møterom Morgenstjerne.
 1. Åpning v/leder, godkjenning av innkalling, møteleder og referent
 2. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2018
 3. Budsjett 2020
 4. Orienteringer:
 5. Arendalsuka 2019
 6. Andre orienteringer ?
 7. Styrets beretning (årsmeldingen) sendt ut på forhånd
 8. Status arbeidsgrupper
 9. Valg v/valgkomite Inger Vandvik
 10. Nils Holand har ordet
 11. Eventuelt

Påmelding til nholand@online.no.