Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for geriatri

Aktuelt fra styret

Agenda for årsmøtet 2019

Velkommen til vårt årsmøte 16. oktober inkludert tapas etterpå. Adresse: Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo. Tid 17-19.00 på møterom Nansen. Tapas: 19-23.00 på møterom Morgenstjerne.
Nils J Holand, leder
4. oktober 2019
 1. Åpning v/leder, godkjenning av innkalling, møteleder og referent
 2. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2018
 3. Budsjett 2020
 4. Orienteringer:
 5. Arendalsuka 2019
 6. Andre orienteringer ?
 7. Styrets beretning (årsmeldingen) sendt ut på forhånd
 8. Status arbeidsgrupper
 9. Valg v/valgkomite Inger Vandvik
 10. Nils Holand har ordet
 11. Eventuelt

Påmelding til nholand@online.no.