Norsk forening for geriatri

Organisasjonen

Kvalitetsutvalget

profilbilde
Leder
Nina Ommundsen
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Marius Myrstad
Arbeidssted: Vestre Viken
profilbilde
Medlem
Magnhild Dejgaard
Arbeidssted: OUS

Faggruppe for demens

profilbilde
Leder
Anne-Brita Knapskog

Faggruppe for delir

profilbilde
Leder
Bjørn Erik Neerland

Faggruppe for preoperative vurderinger

profilbilde
Leder
Siri Rostoft

Faggruppe for hjerneslag

profilbilde
Leder
Hege Ihle-Hansen

Faggruppe for ortogeriatri

profilbilde
Leder
Marte Mellingsæter