Norsk forening for geriatri

Undervisning

Fjernundervisning i geriatri

Fjernundervisning i geriatri (GerIT) er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Møtene finner sted tirsdager kl. 1200 - 1245 i uker med like nummer. GerIT er gratis og påmelding skjer til Leiv Otto Watne på epost l.o.watne@gmail.com. Avdelinger som har vært med før regnes som påmeldt hvis de ikke aktivt melder seg av! Husk å gi beskjed dersom dere endrer kontaktperson eller e-post adresse. 

Møtene er på Zoom. Link til Zoom-møte blir lagt ut sammen med foredraget. Pga IT-sikkerhet vil Zoom ofte ikke virke på sykehus-PC, så da må man bruke Zoom fra egen mobiltelefon. Man kan laste ned foredraget til en sykehusPC og selv klikke seg videre i presentasjonen i takt med foredragsholderen (på samme måte som da GerIT var et telefonmøte).

Presentasjonene blir lagt ut når de er klare, vanligvis 1-2 dager før selve foredraget. Fram til da vil linkene ikke fungere. 

Fjernundervisning i geriatri. Plan for undervisningen fremover

11.jan. «Vurdering av kognitiv funksjon hos lavt utdannede og minoritetsetniske». Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken, OUS – Ullevål. Lenke til Zoom

25. jan. «Palliativ behandling av pasienter med covid-19: Praktisk palliasjon og erfaringer fra covid-kohorten på en akuttgeriatrisk sengepost», Marc V Ahmed, overlege, Geriatrisk avdeling, OUS – Ullevål. Lenke til Zoom

8.feb. «Implementering av advance care planning på geriatriske enheter i Helse Sør Øst- en cluster randomisert studie.», Siri Færden Westbye, stipendiat på Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Lenke til Zoom

22. feb. Kristiansand.

8.mars. Tromsø.

22. mars. Stavanger.

5. april. St. Olav

19.april. Ålesund.

3. mai. Haraldsplass.

17.mai. HURRA FOR NORGE! Ingen GerIT

31.mai. Bærum

14.juni. Levanger

Presentasjoner fra tidligere undervisningsmøter: 

Opptak av enkelte GerIT foredrag ligger publisert på GerIT - Aldring og helse.