Norsk forening for geriatri

Undervisning

Fjernundervisning i geriatri

Fjernundervisning i geriatri (GerIT) er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Møtene finner sted tirsdager kl. 1200 - 1245 i uker med like nummer. GerIT er gratis og påmelding skjer til Leiv Otto Watne på epost l.o.watne@gmail.com. Avdelinger som har vært med før regnes som påmeldt hvis de ikke aktivt melder seg av! Husk å gi beskjed dersom dere endrer kontaktperson eller e-post adresse. 

Møtene er på Zoom. Link til Zoom-møte blir lagt ut sammen med foredraget. Pga IT-sikkerhet vil Zoom ofte ikke virke på sykehus-PC, så da må man bruke Zoom fra egen mobiltelefon. Man kan laste ned foredraget til en sykehusPC og selv klikke seg videre i presentasjonen i takt med foredragsholderen (på samme måte som da GerIT var et telefonmøte).

Presentasjonene blir lagt ut når de er klare, vanligvis 1-2 dager før selve foredraget. Fram til da vil linkene ikke fungere. 

Fjernundervisning i geriatri. Plan for undervisningen fremover

12. januar «Geriatrisk ultralyd», Magnus Wiger Austefjord, LIS, geriatrisk avdeling OUS – Ullevål. Lenke til Zoom.

26. januar «Prosjekt integrerte helsetjenester –IHT. Hjemmebesøk og samhandling rundt skrøpelige pasienter med mange innleggelser», Anette Melsnes Skogvold (spl. og prosjektleder) og Andreas Hernes (overlege, geriatrisk avdeling), AHUS. Lenke til Zoom.

9. feb. «Trombolyse ved minor stroke i en geriatrisk pasient», Håkon Ihle-Hansen, overlege geriatrisk avdeling, Bærum sjukehus. Lenke til Zoom

23. feb. «Hjertesvikt hos eldre», Geir Høybjør, overlege geriatrisk avdeling Kristiansand. Lenke til Zoom

9. mars. «Rapport frå kartlegging av geriatriske enheter i Norge», Ole Martin Steihaug, geriater i Mottaksklinikken Haukeland Universitetssykehus. Lenke til Zoom

23. mars. «Svelgvansker hos eldre». Åshild Hana, geriatrisk avdeling UNN Tromsø. Lenke til Zoom.

6. april. «Demens hos yngre – epidemiologiske aspekter», Marte Kvello- Alme 06.04. på LIS / ph.d. kandidat, geriatrisk avdeling, Levanger sykehus. Levanger. Lenke til Zoom.

20. april.  «Kognitiv svikt som følge av kronisk traumatisk hjerneskade - mekanismer, klinisk utredning og forløp», Anne Katrine Bergland, ph.d., spes. i geriatri og akutt- og mottaksmedisin og jobber som Avdelingsoverlege mottak Stavanger Universitetssykehus.
Lenke til Zoom.

4. mai. Kristiansund.

18. mai. Ålesund

1. juni. St. Olav

15. juni. Ullevål

Presentasjoner fra tidligere undervisningsmøter: