Norsk forening for geriatri

Undervisning

Fjernundervisning i geriatri

Fjernundervisning i geriatri (GerIT) er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Møtene finner sted tirsdager kl. 1200 - 1245 i uker med like nummer. Alle deltakerne kobles sammen i et telefonmøte og ser samtidig på lysbildene på sine respektive datamaskiner.

De enkelte enhetene må nå selv ringe opp. Møtet starter presis kl. 1200, så dere må ringe opp 5-10 min før for å være klar ved møtestart. Telefonnummeret er 80088860. For å komme inn i møtet må du taste en PIN-kode. For GerIT er PIN-koden 438965#. GerIT er gratis og påmelding skjer til Leiv Otto Watne på epost l.o.watne@gmail.com.

Sykehus som har vært med før regnes som påmeldt hvis de ikke aktivt melder seg av! Husk å gi beskjed dersom dere endrer kontaktperson eller e-post adresse. 

Forut for undervisningen må alle deltakerne kopiere den aktuelle PowerPoint-filen over til sin egen PC. Under selve undervisningen må du ha en PC med PowerPoint og en høyttalende telefon, eventuelt fremviser dersom dere er mange.

Presentasjonene blir lagt ut når de er klare, vanligvis 1-2 dager før selve foredraget. Fram til da vil linkene ikke fungere. 

Fjernundervisning i geriatri. Plan for undervisningen fremover

1. september «Alkohol og kognitiv svikt». Rannveig Eldholm, overlege geriatrisk avdeling, St. Olav
15. september Arendal
29.sept Diakonhjemmet
13.okt AHUS
27.okt Tønsberg
10.nov Haugesund
24.nov Ullevål
8.des Skien

Presentasjoner fra tidligere undervisningsmøter: