Norsk forening for geriatri

Undervisning

Fjernundervisning i geriatri

Fjernundervisning i geriatri (GerIT) er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Møtene finner sted tirsdager kl. 1200 - 1245 i uker med like nummer. GerIT er gratis og påmelding skjer til Leiv Otto Watne på epost l.o.watne@gmail.com. Avdelinger som har vært med før regnes som påmeldt hvis de ikke aktivt melder seg av! Husk å gi beskjed dersom dere endrer kontaktperson eller e-post adresse. 

Møtene er på Zoom. Link til Zoom-møte blir lagt ut sammen med foredraget. Pga IT-sikkerhet vil Zoom ofte ikke virke på sykehus-PC, så da må man bruke Zoom fra egen mobiltelefon. Man kan laste ned foredraget til en sykehusPC og selv klikke seg videre i presentasjonen i takt med foredragsholderen (på samme måte som da GerIT var et telefonmøte).

Presentasjonene blir lagt ut når de er klare, vanligvis 1-2 dager før selve foredraget. Fram til da vil linkene ikke fungere. 

Fjernundervisning i geriatri. Plan for undervisningen fremover

1. september «Alkohol og kognitiv svikt». Rannveig Eldholm, overlege geriatrisk avdeling, St. Olav. Lenke til Zoom.

15. september «Sekundær forebygging av osteoporose, fokus på hoftebrudd og praktiske utfordringer hos skrøpelige eldre», overlege Audhild Egeland Torp, Arendal. Lenke til Zoom.

De som ikke klarer å logge seg på med Zoom kan forsøke å ringe inn til møtet på dette nummeret: +4723960588. Møte ID er  623 3425 8098

29. september «Delirium – motoriske subtyper», Sigurd Evensen, overlege geriatrisk avdeling, Diakonhjemmet. 

13. oktober Årsmøte Norsk forening for geriatri, Paal Naalsund, leder. Lenke til Zoom.

27.oktober "Skrøpelighet – gjennomgang og bruk av ulike diagnostiske verktøy", Marte Sofie Wang-Hansen, overlege i geriatri, Tønsberg.

10.nov Haugesund

24.nov "Samvalg for eldre pasienter med kreft - hva ønsker pasienten?", Siri Rostoft, overlege og professor, geriatrisk avdeling, OUS - Ullevål.

8.des Skien

Presentasjoner fra tidligere undervisningsmøter: