Norsk forening for geriatri

Undervisning

Fjernundervisning i geriatri

Fjernundervisning i geriatri (GerIT) er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Møtene finner sted tirsdager kl. 1200 - 1245 i uker med like nummer. GerIT er gratis og påmelding skjer til Leiv Otto Watne på epost l.o.watne@gmail.com. Avdelinger som har vært med før regnes som påmeldt hvis de ikke aktivt melder seg av! Husk å gi beskjed dersom dere endrer kontaktperson eller e-post adresse. 

Møtene er på Zoom. Link til Zoom-møte blir lagt ut sammen med foredraget. Pga IT-sikkerhet vil Zoom ofte ikke virke på sykehus-PC, så da må man bruke Zoom fra egen mobiltelefon. Man kan laste ned foredraget til en sykehusPC og selv klikke seg videre i presentasjonen i takt med foredragsholderen (på samme måte som da GerIT var et telefonmøte).

Presentasjonene blir lagt ut når de er klare, vanligvis 1-2 dager før selve foredraget. Fram til da vil linkene ikke fungere. 

Fjernundervisning i geriatri. Plan for undervisningen fremover

6. september. Tromsø. Levanger har ansvar for å forberede noen spørsmål/kommentarer som kan innlede diskusjonen etter foredraget. Lenke til Zoom: https://uio.zoom.us/j/66101162192

20. september. «Palliasjonsprosjekt ved Avdeling for geriatri ved St.Olavs hospital» LIS3 Ester Maria Søvik Kringstad og sykepleier Marion Nordberg, St. Olavs hospital. Tromsø har ansvar for å forberede noen spørsmål/kommentarer som kan innlede diskusjonen etter foredraget. Lenke til Zoom: https://uio.zoom.us/j/64046914792

4. oktober. "The anti-inflammatory effects of exercise". Katinka Nordheim Alme, geriatrisk avdeling, Haraldsplass. St. Olav har ansvar for å forberede noen spørsmål/kommentarer som kan innlede diskusjonen etter foredraget. Lenke til Zoom: https://uio.zoom.us/j/62197406715

18. oktober. «Konsekvensen av Covid-19-pandemien på helse og hverdagsliv til eldre som mottar hjelp fra primærhelsetjenesten». Mona Michelet, Aldring og Helse. Haraldsplass har ansvar for å forberede noen spørsmål/kommentarer som kan innlede diskusjonen etter foredraget. Lenke til Zoom: https://uio.zoom.us/j/64921513823

1. november. «Clearance of Amyloid and Waste Products from the Brain», Mari Aksnes, Geriatrisk avdeling, Universitetet i Oslo. OUS – Ullevål har ansvar for å forberede noen spørsmål/kommentarer som kan innlede diskusjonen etter foredraget. Lenke til Zoom: https://uio.zoom.us/j/63626567267

15. november. Ahus. OUS – Ullevål har ansvar for å forberede noen spørsmål/kommentarer som kan innlede diskusjonen etter foredraget. Lenke til Zoom: https://uio.zoom.us/j/62842278660

29. november. Arendal. Ahus har ansvar for å forberede noen spørsmål/kommentarer som kan innlede diskusjonen etter foredraget. Lenke til Zoom: https://uio.zoom.us/j/68513487219

13. desember. Diakonhjemmet. Arendal har ansvar for å forberede noen spørsmål/kommentarer som kan innlede diskusjonen etter foredraget. Lenke til Zoom: https://uio.zoom.us/j/66999206605

JULEFERIE

Presentasjoner fra tidligere undervisningsmøter: 

Opptak av enkelte GerIT foredrag ligger publisert på GerIT - Aldring og helse.

Program våren 2022