Norsk forening for geriatri

Undervisning

Fjernundervisning i geriatri

Fjernundervisning i geriatri (GerIT) er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Møtene finner sted tirsdager kl. 1200 - 1245 i uker med like nummer. GerIT er gratis og påmelding skjer til Leiv Otto Watne på epost l.o.watne@gmail.com. Avdelinger som har vært med før regnes som påmeldt hvis de ikke aktivt melder seg av! Husk å gi beskjed dersom dere endrer kontaktperson eller e-post adresse. 

Møtene er på Zoom. Link til Zoom-møte blir lagt ut sammen med foredraget. Pga IT-sikkerhet vil Zoom ofte ikke virke på sykehus-PC, så da må man bruke Zoom fra egen mobiltelefon. Man kan laste ned foredraget til en sykehusPC og selv klikke seg videre i presentasjonen i takt med foredragsholderen (på samme måte som da GerIT var et telefonmøte).

Presentasjonene blir lagt ut når de er klare, vanligvis 1-2 dager før selve foredraget. Fram til da vil linkene ikke fungere. 

Fjernundervisning i geriatri. Plan for undervisningen fremover

7. sept. "Delirium and cognitive impairment related to Covid‐19 infection; epidemiology and potential mechanisms ‐ Comparison with other similar conditions". Ane-Victoria Idland, LIS, avdeling for anestesi, Akershus Universitetssykehus.  

21. sept. "Eldre og legemidler", Overlege Anita Rasmussen, geriatrisk avdeling, Arendal sykehus.

5. okt. St Olav. 

19. okt. Diakonhjemmet.

2. nov. "Spinalvæskeundersøkelser i utredning av demens: indikasjon, tolkning og praktiske tips". Overlege Anne-Brita Knapskog, Hukommelsesklinikken – geriatrisk avdeling, OUS.

16. nov. Drammen sykehus.

30. nov. Lillehammer sykehus.

14. des. "Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications”, Stein-Erik Hafstad Solvang, Lege i spesialisering ved medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Presentasjoner fra tidligere undervisningsmøter: 

Opptak av enkelte GerIT foredrag ligger publisert på GerIT - Aldring og helse.