Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Studie - Blodberedskap pandemi

Forespørsel om deltakelse i styringsgruppe.
I brev datert 3. april 2020 til alle landets blodbanker ga Helsedirektoratet tillatelse til styrte avvik fra visse anbefalinger i Transfusjonsveilederen, pga. covid-19 situasjonen.
27. mai 2020

I brev datert 3. april 2020 til alle landets blodbanker ga Helsedirektoratet tillatelse til styrte avvik fra visse anbefalinger i Transfusjonsveilederen, pga. covid-19 situasjonen. Det er viktig å få informasjon om hvilke tiltak som ble iverksatt, og seksjonsoverlege Torunn Oveland Apelseth ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus, har tatt initiativ til en nasjonal kvalitetssikringsstudie, med strukturert oppfølging av tiltak på nasjonalt nivå. Studien er forankret i Helsedirektoratet og i Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin (NFIT) v/ styret.
Transfusjonstjenestens kvalitetsråd er referansegruppe for studien.

Se vedlagt PDF for informasjon om studien som også er sendt ut fra Helsedirektoratet til alle landets blodbanker i epost 25.05.2020.

Det skal opprettes en styringsgruppe for prosjektet som vil stå for det praktiske arbeidet med gjennomføring av studien. Prosjektgruppen skal bestå av til sammen 5-7 representanter fra blodbanker i alle våre helseregioner. Det er ønskelig at prosjektgruppen har medlemmer fra både små og store blodbanker.

Oppfordrer med dette de som er interessert i å delta i prosjektets styringsgruppe eller som har spørsmål til å ta kontakt med torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no

Denne informasjonen er også sendt ut på mail til alle NFIT-medlemmer 27.05.2020.