Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Utlysning: professor i translasjonell immunologi

15. juni 2020
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, lyser ut en fast stilling som professor (100 %) i translasjonell immunologi. Søknadsfrist er 1. august.

Studie - Blodberedskap pandemi

27. mai 2020
Forespørsel om deltakelse i styringsgruppe. I brev datert 3. april 2020 til alle landets blodbanker ga Helsedirektoratet tillatelse til styrte avvik fra visse anbefalinger i Transfusjonsveilederen, pga. covid-19 situasjonen.

Produksjon av rekonvalesensplasma i Norge

12. april 2020
Personer som har gjennomgått infeksjon med COVID-19 vil kunne danne beskyttende antistoff mot SARS-CoV-2, og plasma fra personer som har blitt frisk igjen – rekonvalesentplasma - kan ha effekt i behandling av pasienter med pågående COVID-19 infeksjon.

International NTNU Symposium of Clinical Cancer Biomarkers and Cancer Immunotherapy utsatt til 14.-18. juni, 2021

25. februar 2020
14.-18. juni, 2021 skal det for tredje gang arrangers internasjonal konferanse i Trondheim om kreft-biomarkører med særlig fokus på immunterapi. Programmet vil være svært relevant for mange av NFITs medlemmer!

Nordisk legemøte – Nordic Blood Bank meeting på Lillehammer 3. - 4. september 2020

22. desember 2019
Vi kan presentere et foreløpig program.

AVLYST! Årsmøte og årsmøtekonferanse 16.-17. mars 2020 i Trondheim

21. desember 2019
På bakgrunn av det pågående COVID-19-utbruddet har St. Olavs hospital bedt oss avlyse alle møter som inkluderer deltagere fra flere foretak.

UTSATT! International Haemovigilance Seminar (IHS) i Oslo 16. – 18. september 2020

13. november 2019
International Haemovigilance Seminar (IHS) i Oslo 16. – 18. september 2020 – UTSATT Grunnet koronasituasjonen blir dessverre seminaret utsatt til mars 2021

Legenes klimaaksjon

13. november 2019
Du har kanskje fått med deg oppropet «Leger krever klimahandling nå!». Formålet med oppropet er å vise Stortinget at norske legers er engasjert i helsetrusselen som klimaendringene utgjør.

NFIT-medlemmer: Utlysning av støttemidler til faglige aktiviteter - søknadsfrist 15.10.19

05. august 2019
Etter innstilling fra styret i NFITs vitenskapelige fond vedtok NFITs årsmøte 07.03.2018 enstemmig å legge ned fondet. Det ble bestemt at styret skal dele ut inntil kr 250.000 av fondets kapital årlig til fondsmidlene er oppbrukt.

Side 1 av 2