Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Nordisk legemøte – Nordic Blood Bank meeting på Lillehammer 3. - 4. september 2020

22. desember 2019
Vi kan presentere et foreløpig program.

Årsmøte og årsmøtekonferanse 16.-17. mars 2020 i Trondheim

21. desember 2019
Vi gleder oss til å ta imot dere, og håper at så mange som mulig får til å sette av tid i planen sin. Årsmøtet og årsmøtemiddagen blir på ettermiddagen og kvelden 16. mars, på Rica Nidelven hotell.

International Haemovigilance Seminar (IHS) i Oslo 16. – 18. september 2020

13. november 2019
Informasjon vil oppdateres fortløpende.

Legenes klimaaksjon

13. november 2019
Du har kanskje fått med deg oppropet «Leger krever klimahandling nå!». Formålet med oppropet er å vise Stortinget at norske legers er engasjert i helsetrusselen som klimaendringene utgjør.

NFIT-medlemmer: Utlysning av støttemidler til faglige aktiviteter - søknadsfrist 15.10.19

05. august 2019
Etter innstilling fra styret i NFITs vitenskapelige fond vedtok NFITs årsmøte 07.03.2018 enstemmig å legge ned fondet. Det ble bestemt at styret skal dele ut inntil kr 250.000 av fondets kapital årlig til fondsmidlene er oppbrukt.

Innføring i molekylærallergologisk laboratoriediagnostikk (MAD)

25. april 2019
Kurs/ seminar for leger i spesialisering, legespesialister og annet helsepersonale

Vårkonferanse i medisinsk immunologi

18. februar 2019
Konferansen finner sted 4. april på Ullevål sykehus. Frist for påmelding er 22. mars.

Påmelding til NFIT årsmøte og årsmøtekurs 2019 på Lillehammer

15. februar 2019
Velkommen til NFIT årsmøte, årsmøtemiddag og årsmøtekurs på Lillehammer 21. - 22.03.19!

Mer er ikke alltid bedre

10. januar 2019
Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.

Side 1 av 2