Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Hemoterapikurs i Sverige 4.-7./10-22

25. november 2021

Velkommen til årsmøte og årsmøteseminar i Trondheim 11.-12. november 2021 . OBS endring av sted fredag 12/11!

09. november 2021
Vi har den store glede å ønske velkommen til NFIT-årsmøte og årskonferanse 11.-12. november 2021 i Trondheim!

Hemogilanswebinar 18. mars 2021, 14:00-16:30

18. februar 2021
Webinaret er gratis, men påmelding er nødvendig.

Utlysning - NFITs vitenskapelige fond

14. januar 2021
Utlysning av støttemidler til faglige aktiviteter; NFITs vitenskapelige fond.

Call for Experts - Advisory Group on Blood Regulation, Availability and Safety

13. januar 2021
WHO søker medlemmer til Advisory Group on Blood Regulation, Availability and Safety.

Ny medisinsk spesialforening

11. januar 2021
PBM-gruppen ønsker å opprette den nye spesialforeningen Norsk forening for pasienttilpasset transfusjonspraksis.

Studie - Blodberedskap pandemi

27. mai 2020
Forespørsel om deltakelse i styringsgruppe. I brev datert 3. april 2020 til alle landets blodbanker ga Helsedirektoratet tillatelse til styrte avvik fra visse anbefalinger i Transfusjonsveilederen, pga. covid-19 situasjonen.

Produksjon av rekonvalesensplasma i Norge

12. april 2020
Personer som har gjennomgått infeksjon med COVID-19 vil kunne danne beskyttende antistoff mot SARS-CoV-2, og plasma fra personer som har blitt frisk igjen – rekonvalesentplasma - kan ha effekt i behandling av pasienter med pågående COVID-19 infeksjon.

International NTNU Symposium of Clinical Cancer Biomarkers and Cancer Immunotherapy utsatt til 14.-18. juni, 2021

25. februar 2020
14.-18. juni, 2021 skal det for tredje gang arrangers internasjonal konferanse i Trondheim om kreft-biomarkører med særlig fokus på immunterapi. Programmet vil være svært relevant for mange av NFITs medlemmer!

Side 1 av 3