Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

AVLYST! Årsmøte og årsmøtekonferanse 16.-17. mars 2020 i Trondheim

På bakgrunn av det pågående COVID-19-utbruddet har St. Olavs hospital bedt oss avlyse alle møter som inkluderer deltagere fra flere foretak.
21. desember 2019

På bakgrunn av den pågående beredskapssituasjonen på sykehusene, har styret i NFIT besluttet å utsette NFITs årsmøte 16. mars på ubestemt tid.

Det vil heller ikke bli avholdt Skype-møte med forelesningene som var planlagt tirsdag 17. mars.

Vi vil komme tilbake med ny innkalling på et senere tidspunkt.