Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Årsmøte og årsmøtekonferanse 16.-17. mars 2020 i Trondheim

Vi gleder oss til å ta imot dere, og håper at så mange som mulig får til å sette av tid i planen sin. Årsmøtet og årsmøtemiddagen blir på ettermiddagen og kvelden 16. mars, på Rica Nidelven hotell.
21. desember 2019

Agenda og sakspapirer for årsmøtet vil bli distribuert og lagt på denne siden i forkant av møtet.

Årsmøtekonferansen holdes på Laboratoriesenteret St. Olavs hospital 17. mars, sykehuset ligger en fin spasertur langs elva fra Rica Nidelven hotell.

Årsmøtekonferansen er godkjent som kurs i Legeforeningen.
Lenke til påmelding vil komme her på nettsiden, og i tillegg blir det sendt e-post med påmeldingslenke så snart dette er klart.

På årsmøtekonferansen blir det parallellsesjoner med spesifikke tema innen faget (flowcytometri, immunhematologi, celleterapi, allergi og blodberedskap), og ved påmelding skal alle krysse av for en gruppe. Vi har også vært heldige å få en internasjonalt anerkjent foreleser fra Oxford til plenumsdelen.

Se vedlagt program for flere detaljer.

Reise og overnatting (Rica Nidelven hotell, oppgi NFIT ved bestilling) må dekkes av avdelingene eller søkes refundert fra Legeforeningens utdanningsfond.