Utsatt årsmøte 2.november 2020 kl 13-16

Styret i NFIT har i styremøte 4. september besluttet at årsmøtet i år vil bli avholdt som elektronisk møte.

Vi har vurdert situasjonen slik at et fysisk møte med leger fra ulike foretak nå i høst innebærer en for stor risiko.

Tidspunkt for årsmøtet er satt til 02. november klokken 13.00-16.00 (utvidet med 1 time i forhold til opprinnelig innkalling).

Frist for innmelding av saker til årsmøtet var 02. oktober, og innkalling med oppdatert sakliste sendes på epost til alle medlemmene 16.10.20.

Saksunderlag til årsmøtet, inkludert styrets beretning (oppdatert versjon) samt strategiplan med innspill vil du finne nederst på denne siden.

Gjennomføringen av selve møtet vil skje via Norsk Helsenett. Løsningen er testet og skal fungere via Skype eller nettleser. Styrerepresentantene vil reservere møterom lokalt for de sykehusene som har styrerepresentant, men det elektroniske møtet har plass til at hver enkelt deltaker kobler seg på.

Pålogging gjøres ved å skrive « join.nhn.no » i adressefeltet i nettleser.
Skriv inn fullt navn, trykk på telefonikonet og legg inn rom-nr. 994150.
Hvis tilkobling fra skype: 994150@vm.nhn.no

Vi beklager at vi ikke får et fysisk møte med årsmøtemiddag i år; dette er alltid et hyggelig høydepunkt, som er viktig i vårt lille fagmiljø. Et elektronisk møte vil aldri kunne erstatte et slikt treff, men vi gleder oss likevel til å treffes elektronisk den 2. november, og ser frem til at situasjonen igjen kan tillate at vi møtes som før.

Utkast til nye vedtekter er identisk med det tidligere utsendte utkastet (sendt på epost 18.02.20), bortsett fra endret dato for årsmøtet. De nye utkastene ble også sendt med epost til medlemmene 10.09.20.