Innføring i molekylærallergologisk laboratoriediagnostikk (MAD)

Kurs/ seminar for leger i spesialisering, legespesialister og annet helsepersonale

Molekylær allergologi er den delen av allergologifaget som bruker rene allergener (enkeltproteiner, rekombinante eller rensede) for påvisning av sensibilisering. Dette er et felt som er i rask utvikling. Kurset vil gi en innføring i terminologi og begreper, og kunnskap om når man bør rekvirere slike analyser og hvordan man tolker resultatene. I tillegg vil bruk av multipleksmetoder i molekylærallergologisk diagnostikk bli gjennomgått. Det vil bli lagt særlig vekt på matallergi (hvete, nøtter, soya, fisk, skalldyr, melk og egg). Kurset er en teoretisk innføring og formidler ikke praktiske ferdigheter.

Dato:             Torsdag 5. september 2019 kl. 08:30-16:00

Sted:               Oslo, Gamle Logen, Strangersalen, Grev Wedels Plass 2

Kurset er søkt godkjent av DNLF som valgfritt kurs for legers spesialist- og etterutdanning.