Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

International NTNU Symposium of Clinical Cancer Biomarkers and Cancer Immunotherapy 17.-19. Juni 2020

17.-19. juni 2020 skal det for tredje gang arrangers internasjonal konferanse i Trondheim om kreft-biomarkører med særlig fokus på immunterapi.

Programmet vil være svært relevant for mange av NFITs medlemmer!
25. februar 2020
Logo international NTNU symposium
Logo International NTNU symposium on clinical biomarkers of cancer

Se nettsiden for mer informasjon: https://www.cancerbiomarkerstrondheim.org/