Klinisk transfusjonshåndbok

3.utgave av Transfusjonshåndboka er nå klar.
Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin er ansvarlig utgiver.
Klinisk transfusjonshåndbok forside
Klinisk transfusjonshåndbok forside

Norsk transfusjonshåndbok har tidligere vært utgitt av Helsedirektoratet.
Fra og med denne 3.utgave er Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin ansvarlig utgiver. Endringen skyldes først og fremst at helsemyndighetene ikke ser det som sin oppgave å utgi faglige anbefalinger om transfusjon.

Formålet med denne håndboken er at den skal være til praktisk bruk, altså ikke noen lærebok. Derfor er formatet forandret betydelig fra tidligere utgaver.
Målgruppen er helsepersonell som er direkte involvert i transfusjonspraksis.
I alle felt av medisinen er det divergerende oppfatninger og ulike løsninger. I denne boken har vi forsøkt å holde oss til oppdaterte utenlandske retningslinjer og aktuelle publikasjoner, se referanselisten.