Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Legenes klimaaksjon

Du har kanskje fått med deg oppropet «Leger krever klimahandling nå!». Formålet med oppropet er å vise Stortinget at norske legers er engasjert i helsetrusselen som klimaendringene utgjør.
13. november 2019

Blant de første underskriverne på https://legenesklimaaksjon.no/signaturer er det mange tunge navn, bl.a. ca. 30 professorer, helsebyråkrater, politikere og kjente navn for øvrig.