Ny medisinsk spesialforening

PBM-gruppen ønsker å opprette den nye spesialforeningen Norsk forening for pasienttilpasset transfusjonspraksis.

PBM gruppen vil søke godkjenning for ny medisinsk spesialfagforening (Norsk forening for pasienttilpasset transfusjonspraksis). I den forbindelse ønsker PBM gruppen å invitere alle NFIT-medlemmer til å vise sin interesse ved å melde seg inn i den nye foreningen. Et av kravene for å kunne få godkjent en ny spesialforening er at det skal være minst 20 medlemmer. PBM gruppen kommer til å invitere kollegaer fra andre spesialiteter, men det er selvfølgelig kollegaer i NFIT som blir spurt først. Den nye spesialforeningen vil være uavhengig av og komme i tillegg til fagmedisinske foreningstilknytning og kontingent.

Vedlagt invitasjonsbrev med informasjon og bakgrunn om den nye foreningen samt skjema for ønske om påmelding.