Produksjon av rekonvalesensplasma i Norge

Personer som har gjennomgått infeksjon med COVID-19 vil kunne danne beskyttende antistoff mot SARS-CoV-2, og plasma fra personer som har blitt frisk igjen – rekonvalesentplasma - kan ha effekt i behandling av pasienter med pågående COVID-19 infeksjon.