Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

NFIT-medlemmer: Utlysning av støttemidler til faglige aktiviteter - søknadsfrist 15.10.19

Etter innstilling fra styret i NFITs vitenskapelige fond vedtok NFITs årsmøte 07.03.2018 enstemmig å legge ned fondet. Det ble bestemt at styret skal dele ut inntil kr 250.000 av fondets kapital årlig til fondsmidlene er oppbrukt.
5. august 2019

Tildelingskriteriene følger NFITs vitenskapelige fond:

«§4 Stiftelsens formål er å bidra til faglig aktivitet. Dette kan skje ved:
a. Deltakelse i vitenskapelige kongresser innen immunologi og transfusjonsmedisin
b. Studiereiser til vitenskapelige institusjoner
c. Utenlandske gjesteforelesere
d. Bidrag til vitenskapelige prosjekter ledet av et medlem av NFIT»

I styremøte 11.06.2019 har NFIT vedtatt å bidra med ytterligere kr 50.000 fra foreningens oppsparte kapital.

Samlet tildeling i 2019 blir følgelig inntil kr 300.000.

Søknader om støtte skal inneholde følgende:

  • Formål
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Støtte fra andre kilder
  • Søknadsbeløp til NFIT

Søknaden skal sendes NFIT v/ leder; Mona.Hoyseter.Fenstad@stolav.no

Søknadsfrist 15.10.2019.

Søknadene vil bli behandlet av NFIT-styret, og tildeling forventes innen 30.12.2019.

Søkere som får tildelt midler vil bli bedt om en kort skriftlig og muntlig rapport til NFITs årsmøte i 2021.