Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

NFIT-medlemmer: Utlysning av støttemidler til faglige aktiviteter - søknadsfrist 15.10.19

Etter innstilling fra styret i NFITs vitenskapelige fond vedtok NFITs årsmøte 07.03.2018 enstemmig å legge ned fondet. Det ble bestemt at styret skal dele ut inntil kr 250.000 av fondets kapital årlig til fondsmidlene er oppbrukt.
5. august 2019

Tildelingskriteriene følger NFITs vitenskapelige fond:

«§4 Stiftelsens formål er å bidra til faglig aktivitet. Dette kan skje ved:
a. Deltakelse i vitenskapelige kongresser innen immunologi og transfusjonsmedisin
b. Studiereiser til vitenskapelige institusjoner
c. Utenlandske gjesteforelesere
d. Bidrag til vitenskapelige prosjekter ledet av et medlem av NFIT»

I styremøte 11.06.2019 har NFIT vedtatt å bidra med ytterligere kr 50.000 fra foreningens oppsparte kapital.

Samlet tildeling i 2019 blir følgelig inntil kr 300.000.

Søknader om støtte skal inneholde følgende:

  • Formål
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Støtte fra andre kilder
  • Søknadsbeløp til NFIT

Søknaden skal sendes NFIT v/ leder; Mona.Hoyseter.Fenstad@stolav.no

Søknadsfrist 15.10.2019.

Søknadene vil bli behandlet av NFIT-styret, og tildeling forventes innen 30.12.2019.

Søkere som får tildelt midler vil bli bedt om en kort skriftlig og muntlig rapport til NFITs årsmøte i 2021.