Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Utlysning - NFITs vitenskapelige fond

Utlysning av støttemidler til faglige aktiviteter; NFITs vitenskapelige fond.
14. januar 2021

Søknadsfrist er 22.01.21. Melding om utlysningen ble sendt på epost til alle NFIT-medlemmer 30.11.2020.