Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for infeksjonsmedisin

2020

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (Oppdatering)

18. juni 2020
DNLF

Den britiske Recoverystudien har de siste dagene lagt ut foreløpige resultater som tyder på at hydroksykolokin ikke har effekt, mens dexametason i lave doser ser ut til å kunne redusere mortalitet hos COVID-pasienter som behandles på respirator eller med oksygentilførsel. Recovery populasjonen har en betydelig større mortalitet sammenliknet med norske tall, og spørsmålet er om dexametason vil ha samme effekt i et helsevesen som har ressurser til å gi optimal intensivbehandling. Det er også uklart hvor stor andel av pasientene som har er blitt randomisert til tilleggsbehandling utover dexametason. NFIMs ekspertgruppe har på dette grunnlaget besluttet å avvente revisjon av Behandlingsanbefalinger inntil disse studiene er fagfellevurdert og publisert på vanlig måte, eller til WHO oppdaterer sine retningslinjer for COVID-19 behandling. Inntil videre anbefales det å ta kontakt med avdelinger som har erfaring med immumodulerende behandling hvis dette blir aktuelt. ​