Norsk forening for infeksjonsmedisin

2020

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (Oppdatering)

18. juni 2020
DNLF

Den britiske Recoverystudien har de siste dagene lagt ut foreløpige resultater som tyder på at hydroksykolokin ikke har effekt, mens dexametason i lave doser ser ut til å kunne redusere mortalitet hos COVID-pasienter som behandles på respirator eller med oksygentilførsel. Recovery populasjonen har en betydelig større mortalitet sammenliknet med norske tall, og spørsmålet er om dexametason vil ha samme effekt i et helsevesen som har ressurser til å gi optimal intensivbehandling. Det er også uklart hvor stor andel av pasientene som har er blitt randomisert til tilleggsbehandling utover dexametason. NFIMs ekspertgruppe har på dette grunnlaget besluttet å avvente revisjon av Behandlingsanbefalinger inntil disse studiene er fagfellevurdert og publisert på vanlig måte, eller til WHO oppdaterer sine retningslinjer for COVID-19 behandling. Inntil videre anbefales det å ta kontakt med avdelinger som har erfaring med immumodulerende behandling hvis dette blir aktuelt. ​