Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for infeksjonsmedisin

2020

Uttalelse fra NFIM’s hiv-retningslinjegruppe: Koronavaksinering

19. januar 2021
NFIM’s hiv-retningslinjegruppe kommer i dag med følgende uttalelse:

pest-POSTEN, Nr.3 & 4, 2020 - 26. årgang

18. desember 2020
Nå er julenummeret til pest-POSTEN klart.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2021

30. november 2020
Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv foreligger nå i en oppdatert utgave for 2021

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V6.0)

19. oktober 2020
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V5.0)

21. september 2020
Hensikt og omfang Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar for behandling av innlagte COVID-19 pasienter.

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V 4.0)

24. juli 2020

Pest-POSTEN 1&2, 2020

08. juli 2020

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (Oppdatering)

18. juni 2020

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V3)

05. juni 2020

Side 1 av 2