Norsk forening for infeksjonsmedisin

2020

Uttalelse fra NFIM’s hiv-retningslinjegruppe: Koronavaksinering

19. januar 2021
NFIM’s hiv-retningslinjegruppe kommer i dag med følgende uttalelse:

pest-POSTEN, Nr.3 & 4, 2020 - 26. årgang

18. desember 2020
Nå er julenummeret til pest-POSTEN klart.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2021

30. november 2020
Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv foreligger nå i en oppdatert utgave for 2021

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V6.0)

19. oktober 2020
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V5.0)

21. september 2020
Hensikt og omfang Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar for behandling av innlagte COVID-19 pasienter.

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V 4.0)

24. juli 2020

Pest-POSTEN 1&2, 2020

08. juli 2020

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (Oppdatering)

18. juni 2020

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V3)

05. juni 2020

Side 1 av 2