Norsk forening for infeksjonsmedisin

2020

Hiv og koronavaksinering

19. januar 2021
NFIMs hiv-retningslinjegruppe kommer i dag med følgende uttalelse:

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V7.0)

20. desember 2020
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.

pest-POSTEN, Nr.3 & 4, 2020 - 26. årgang

18. desember 2020
Nå er julenummeret til pest-POSTEN klart.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2021

30. november 2020
Dette er en gammel versjon av hiv-retningslinjene fra 2021.

Årsmøtet i Norsk forening for infeksjonsmedisin

02. november 2020
Velkommen til årsmøte for Norsk forening for infeksjonsmedisin! Det er en egen påmeldingslenke for gjennomføringen av årsmøtet i Norsk forening for infeksjonsmedisin tirsdag 1. desember kl. 15:00-16:30.

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V6.0)

19. oktober 2020
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V5.0)

21. september 2020
Hensikt og omfang Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar for behandling av innlagte COVID-19 pasienter.

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V 4.0)

24. juli 2020

Pest-POSTEN 1&2, 2020

08. juli 2020

Side 1 av 2