Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V3)

DNLF

Det er per i dag, 05.06.2020, ingen etablert spesifikk behandling for COVID-19 infeksjon. Siden vi publiserte den første versjonen av dette dokumentet (24.03.2020) har det kommet nye retningslinjer fra både WHO (WHO, Clinical Management of COVID-19, 2020) og IDSA (IDSA guidelines, 2020) som fraråder bruk av antivirale og immunmodulerende midler utenfor rammene av randomiserte studier. Det ble nylig publisert en stor registerstudie på bruk av klorokin og hydroksyklorokin med og uten samtidig bruk av makrolider, som rapporterte økt dødelighet og økt forekomst av ventrikulære arytmier (Mehra, Lancet 2020), men denne studien er nå trukket tilbake da man har sådd tvil om datagrunnlaget. Det foregår nå flere store studier av ulike antivirale og immunmodulerende midler. Inntil resultatene av disse studiene foreligger, er denne type behandling å oppfatte som utprøvende behandling, og er ikke anbefalt brukt utenfor randomiserte studier.