Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V7.0)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.
DNLF

Oppsummering og endringer fra forrige versjon

Det publiseres stadig flere kliniske behandlingsstudier av god kvalitet på Covid-19. Studiene dekker medikamenter med både antiviral og immunmodulerende effekt men foreløpig er det fortsatt bare behandling med deksametason som har vist entydig gunstig effekt på sykdomsforløpet.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:

-Azitromycin anses ikke lenger som et aktuelt legemiddel ved Covid-19

-Konvalesentplasma kan være aktuelt hos pasienter med kjent immunsvikt som ikke selv utvikler antistoff mot Covid-19

-Janus-kinase hemmeren baricitinib er gitt begrenset godkjenning i USA til bruk ved Covid-19 i kombinasjon med remdisivir.

-De immunmodulerende medikamentene anakinra og tocilizumab viser så langt ingen sikker gunstig effekt ved Covid-19

Du kan laste ned hele dokumentet ved å klikke på lenken under: