Norsk forening for infeksjonsmedisin

2020

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19

27. mai 2020
DNLF

Oppsummering og endringer fra forrige versjon

Det er per i dag, 26.05.2020, ingen etablert spesifikk behandling for COVID-19 infeksjon. Siden vi publiserte den første versjonen av dette dokumentet (24.03.2020) har det kommet nye retningslinjer fra både WHO (WHO, Clinical Management of COVID-19, 2020) og IDSA (IDSA guidelines, 2020) som fraråder bruk av antivirale og immunmodulerende midler utenfor rammene av randomiserte studier. En preliminær rapport fra den første store randomiserte studien med remdesivir er publisert og viser moderat effekt på tid til klinisk bedring, men ingen signifikant effekt på overlevelse (Beigel, NEJM 2020). Det er også publisert en stor observasjonell studie på bruk av klorokin og hydroksyklorokin med og uten samtidig bruk av makrolider, som ikke viser noen behandlingseffekt av disse medikamentene, men derimot økt dødelighet og økt forekomst av ventrikulære arytmier (Mehra, Lancet 2020). Det foregår nå flere store studier av ulike antivirale og immunmodulerende midler. Inntil resultatene av disse studiene foreligger, er denne type behandling å oppfatte som utprøvende behandling, og er ikke anbefalt brukt utenfor randomiserte studier.