Oppdaterte hiv retningslinjer for 2020

De nasjonale hiv retningslinjene foreligger nå i en oppdatert utgave for 2020.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2020