Norsk forening for infeksjonsmedisin

2020

Oppdaterte hiv retningslinjer for 2020

De nasjonale hiv retningslinjene foreligger nå i en oppdatert utgave for 2020.

12. mai 2020
Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2020