pest-POSTEN, Nr.3 & 4, 2020 - 26. årgang

Nå er julenummeret til pest-POSTEN klart.
Julenummeret 2020

I denne utgaven kan du bl.a. lese om temaer som NFIM 40 år -2019, Intervju: J N Bruun om pandemier, Doktorgrad Karl Erik Müller, Antigentester for SARS-CoV-2, Gjennomgang retningslinjer covid-19, Vår forskning: Transstudien, Korona og sårbare pas. i sykehjem, 50-og 60-års minner, Tropespalten: Giardia, Antibiotikaretningslinjer -NLVI med mer

Du kan laste ned julenummeret som PDF ved å klikke på lenken under her: