Hiv og koronavaksinering

NFIMs hiv-retningslinjegruppe kommer i dag med følgende uttalelse:
NFIM
DNLF

NFIM’s hiv-retningslinjegruppe kommer i dag med følgende uttalelse: 
 
Koronavaksinering: hivpasienter er ikke spesifikt nevnt i Fhi sine retningslinjer for koronavaksinering, men noen få vil tilhøre risikogruppen «immunsvikt» med økt risiko for alvorlig Covid-19. Dette vil fortrinnsvis være hivpasienter med CD4 < 350 /µL, påvisbart virus (hiv-RNA > 50 kopier/ml) og med tilleggsrisiko for alvorlig Covid-19. Disse vil inngå i gruppen «immunsvikt» som prioriteres for koronavaksine. 

Koronavaksinering av hiv-pasienter vil primært skje i regi av kommunen og ikke ved landets infeksjonspoliklinikker. Det er fastlegene som melder inn risikopasienter til vaksinering, så det er viktig at fastlegen kjenner til hiv-diagnosen. Hiv-pasienter bør oppfordres til å ha en fastlege som kjenner til diagnosen. Da vil fastlegen rutinemessig få kopi av journalnotat hvor CD4 nivå og virusmengde blir kommentert. Disse notatene er også tilgjengelige for pasienten selv via Helsenorge.no.

Reviderte retningslinjer 18.01.21: Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv