Norsk forening for infeksjonsmedisin

2020

Vårmøtet for NFIM/NFMM arrangeres 11. og 12. juni 2020 i Bergen

Vårmøtet for NFIM/NFMM arrangeres 11. og 12. juni 2020 i Bergen
23. januar 2020
Vaarmoetet Bergen 2020

Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus arrangerer vårmøtet 2020.

Arrangementet finner sted i Helse Bergens Kurs- og konferansesenter i Bikuben.

Følg med for ytterligere informasjon om program og påmelding.