Norsk forening for infeksjonsmedisin

2021

pest - POSTEN, Nr. 2 - 2021

Her kommer sommerutgaven av pest - POSTEN for 2021

5. juli 2021
PP-nr.2-2021

I denne utgaven kan du lese bl.a. om disse sakene:

Lederens hjørne, Antibiotikahistorikk, Pestintervjuet: Martin Steinbakk, Tilgang til antibiotika, Shakespeare, sommer og sonetter, APIM-peptidet - NTNU forskning, Nytt fra AFA, Vårmøtet 2021 - informasjon, CANS-Antibakterielle strategier, In the pipeline: Cefiderocol, Diktspalten - sommerdiktet, To doktorgrader, Tropespalten: Parasittdiagnostikk , A & A Quiz, To nye antibiotikaretningslinjer, Kasuistikken og  Inf.sykdommer i musikkens verden.

Du kan laste ned utgaven som PDF ved å klikke på lenken under her: