Pest-posten nr. 2 - 2021

Her kommer sommerutgaven av Pest-posten i 2021.
PP-nr.2-2021

I denne utgaven kan du lese bl.a. om disse sakene:

 • Lederens hjørne
 • Antibiotikahistorikk
 • Pestintervjuet: Martin Steinbakk
 • Tilgang til antibiotika
 • Shakespeare, sommer og sonetter
 • APIM-peptidet
 • NTNU-forskning
 • Nytt fra AFA
 • Vårmøtet 2021 - informasjon
 • CANS - antibakterielle strategier
 • In the pipeline: Cefiderocol
 • Diktspalten - sommerdiktet
 • To doktorgrader
 • Tropespalten: Parasittdiagnostikk
 • A&A quiz
 • To nye antibiotikaretningslinjer
 • Kasuistikken
 • Infeksjonssykdommer i musikkens verden

Du kan laste ned utgaven som PDF ved å klikke på lenken under her: