Norsk forening for infeksjonsmedisin

2021

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V10)

31. august 2021
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.

Påmelding til vårmøtet 2021

24. august 2021
Velkommen til utsatt Vårmøte på Voss 30.september og 1.oktober.

pest - POSTEN, Nr. 2 - 2021

05. juli 2021
Her kommer sommerutgaven av pest - POSTEN for 2021

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V9.0)

23. mars 2021
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.

pest-POSTEN Nr.1, 2021

12. mars 2021

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V8.0)

15. februar 2021
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.