RAVN-rapporten 2021

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) for 2021 er publisert.
RAVN-rapporten 2021. Foto: FHI.

Dette er den åttende RAVN-rapporten som er utgitt med nasjonale data om antiviral resistens. Rapporten presenterer data fra resistensovervåkningen av virus for 2020 og gir en oversikt over bruken av antivirale midler i Norge.

I tillegg inneholder rapporten tre kapitler om aktuelle temaer med relevans for antiviral resistens:

  • I lys av at nye behandlingsprinsipper tas i bruk mot virusinfeksjoner, diskuteres spørsmålet: Hva er et antiviralt middel?
  • Overvåkning av resistens mot integrasehemmere: De fleste behandlingsregimene mot hiv-infeksjon som brukes i førstelinjebehandling inneholder en integrasehemmer. Allikevel er ikke denne medikamentklassen inkludert i dagens resistensovervåkning av hiv.
  • Oversikt over antiviral behandlingsstrategier for SARS-CoV-2 sett fra et virologisk perspektiv

Rapporten vedlegges, og kan også lastes ned fra FHI.

God lesning!