Pest-posten 2023 nr. 3

Et nytt nummer av Pest-posten er ute!
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

I dette nummeret kan du lese om:

 • Redaksjonen
 • Redaksjonelt
 • Lederens hjørne
 • Pestintervjuet: Even Reinertsen
 • Medisinsk historie: Empyem
 • Fra vår forskning: Athenian-studien
 • Fra vår forskning: Capnor-studien
 • Mikrobiologenes hjørne: NORM/NORM-VET
 • Oppdateringer av retningslinjer for behandling av nedre luftveisinfeksjoner
 • Doktorgrad: Bjørn Waagsbø
 • Doktorgrad: Ruben Dyrhovden
 • Doktorgrad: Karen Galta Sørensen
 • Referat fra NSCMID Örebro
 • Diktspalten: Jon Fosse
 • A & A Quiz med tema: Vannbåren sykdom
 • In the pipeline: Temocillin
 • ReSpiraNet
 • Bokanmeldelse: Tore Godal and the Evolution of Global Health
 • Kasuistikken: En ung kvinne med glandelsvulst i aksillen
 • Veiledning for forfattere og annonsører