2023

05. juni 2023

Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.18)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av covid-19-pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av covid-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte covid-19-pasienter.
05. mai 2023

Kurs i tropemedisin i India 2023

Tropesenteret i Bergen arrangerer kurs i tropemedisin i India 20. november til 2. desember 2023 i Vellore, India.
04. mai 2023

Innkalling til årsmøte i NFIM 2023

Årsmøtet til Norsk forening for infeksjonsmedisin blir avholdt på vårmøtet i Trondheim.
03. mai 2023

ReSpiraNet utlysning stipend 2023

20. mars 2023

Pest-posten 2023 nr. 1

Et nytt nummer av Pest-posten er ute!
06. mars 2023

Stipender og priser våren 2023

Her følger viktig informasjon om mulighet for reisestipend, LIS-stipend til vårmøtet og et nytt forskningsstipend som vi oppfordrer NFIMs medlemmer til å søke. I tillegg ønsker vi forslag til beste artikkel i 2022.
12. januar 2023

ECCMID-stipend for unge forskere

Obs: Kort frist!