RAVN-rapporten 2023

RAVN-rapporten 2023 er nå publisert.
Ravn. Foto: Colourbox.
Ravn. Foto: Colourbox.

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) er nå publisert på FHIs hjemmeside. Rapporten presenterer data fra resistensovervåkningen av virus for 2022 og gir en oversikt over bruken av antivirale midler i Norge.

I tillegg til overvåkingsdataene, inneholder rapporten tre temakapitler:

  • Det første er knyttet til den pågående konflikten i Ukraina og tar for seg mulig konsekvenser for antiviral resistens i Norge knyttet til økt migrasjon.
  • Det andre tar for seg resistens mot antivirale midler som brukes som pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) de første 6 år etter innføring av PrEP i Norge.
  • Det tredje temakapittelet beskriver et nytt antiviralt middel (bulevirtide) som nylig har mottatt betinget godkjenning for behandling av infeksjon med hepatitt D-virus, og den potensielle risikoen for antiviral resistens.

God lesning!