ReSpiraNet seminar om kliniske behandlingsstudier

ReSpiraNet inviterer til seminar om kliniske behandlingsstudier 20. oktober 2023 i Bergen.

Det er ingen registreringsavgift, men påmelding kreves av hensyn til registrering av plass og bevertning. Losji for tilreisende fra 19. oktober og mat under seminaret dekkes av ReSpiraNet. Dersom du vet at du ønsker overnatting og/eller deltagelse på felles middag 19. oktober, må du opplyse om dette ved påmelding. Reisekostnader dekkes ikke.  

Reserver din deltakelse på seminaret, samt ønsket tilhørighet ved diskusjon (undergruppe 1-4), til:

Det er mulig å delta på seminaret før diskusjonsdelen digitalt via Teams. Kontakt ovennevnte for mer informasjon og Teams-lenke.