ReSpiraNet utlysning stipend 2023

Vedlagt følger ReSpiraNets utlysning for:

  • Kvalitetsarbeid (inntil 100.000 kr)
  • Reisestipend metode/samarbeid (inntil 50.000 kr)

Søknadsfrist 1. juni 2023. Midlene må benyttes innen 31. desember 2023.