ReSpiraNet utlysning stipend høsten 2023

Vedlagt følger ReSpiraNets utlysning for:

  • Kvalitetsarbeid (inntil 150.000 kr)
  • Reisestipend metode/samarbeid (inntil 50.000 kr)

Søknadsfrist 26. oktober 2023. Midlene må benyttes innen 31. desember 2024.