Skarlagensfeber-webinar tirsdag 24. oktober

Tirsdag 24. oktober kl. 12.00 – 12.30 arrangeres et webinar om skarlagensfeber.
Klinisk diagnostisert tilfelle med skarlagensfeber med karakteristiske røde kinn og utslett. Foto: www.badobadop.co.uk
Klinisk diagnostisert tilfelle med skarlagensfeber med karakteristiske røde kinn og utslett. Foto: www.badobadop.co.uk

Fjorårets vintersesong var preget av økt forekomst av skarlagensfeber og samtidig mangel på penicillin mikstur. Antibiotika.no ønsker derfor å sette fokus på dette temaet med følgende program:

  • Epidemiologi og klinikk. Ved Sigurd Høye, allmennlege/førsteamanuensis, Antibiotikasenteret for primærmedisin, UiO.
  • Behandling. Ved Karianne Wiger Gammelsrud, overlege/førsteamanuensis, Avdeling for mikrobiologi, OUS og UiO.

Møteleder: Per Espen Akselsen, Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.