Stipender og priser våren 2023

Her følger viktig informasjon om mulighet for reisestipend, LIS-stipend til vårmøtet og et nytt forskningsstipend som vi oppfordrer NFIMs medlemmer til å søke. I tillegg ønsker vi forslag til beste artikkel i 2022.
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.
  • Informasjon fra stipendkomitéen om mulige reise- og forskningsstipend. Søknadsfrist 15. april 2023.
  • NFIMs statutter for nytt forskningsstipend med tilhørende mal for søknadsskjema. Forlenget søknadsfrist 15. mai 2023.
  • Utlysning av pris for beste artikkel i 2022 fra infeksjonsmiljøet i Norge. Forlenget forslagsfrist 1. mai 2023.